Programlar

1.Optisyenlik Programı

1.1.Tarihçe

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) 22.02.2018 tarihli toplantısında açılması uygun görülen, “Optisyenlik” programımız Muş Alparslan Üniversitesi, Varto Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde akademik faaliyetlerine başlamıştır.

1.2. Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Optisyen unvanını almaktadırlar.

1.3.Kabul Koşulları
Optisyenlik Programı Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre öğrenci kabulü yapmaktadır.

1.4.Üst Kademeye Geçiş
Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; Fizik, Optik ve Akustik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği lisans programlarına geçiş yapabileceklerdir.

1.5.Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet Koşulları Öğrencinin mezun olabilmesi için 4 yarıyıl sürecinde verilen tüm derslerde başarılı olması ve AGNO’nın 2’nin üzerinde olması gereklidir. Ayrıca öğrencinin Mesleki Stajını yapmış ve kabul olmuş olması gerekir.

1.6.İstihdam Olanakları
Optisyen unvanı ile programdan mezun olan öğrenciler kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilirler. Ayrıca Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde de görev yapabilmektedirler. Optik Sektöründe faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlarla yoğun işbirliği ile programdan mezun olacak öğrenciler sağlık teknikeri unvanını kazanacaklardır ve bir optik müessesesi açabilecek yetkili eleman durumunda olacaklardır. Ayrıca öğrenciler ‘Yerinde Uygulamalı Eğitim Dönemlerinde’ okulumuzda edindikleri bilgilerini optik sektöründe uygulama fırsatı bulabilecek ve sektörü yakından tanıyabilmektedirler. Bu nedenle öğrenciler mezun olduklarında optik sektöründeki hızlı gelişmelere ayak uydurabilecek ve kolaylıkla iş bulabileceklerdir.

1.7.Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciye her yarıyılda Yarıyıl İçi, Yarıyıl Sonu  ve Bütünleme Sınavı olmak üzere 3 sınav hakkı verilir. Öğrencinin Başarısı Bağıl Değerlendirme Sistemine göre değerlendirilir.

2.İlk ve Acil Yardım Programı

İlk ve Acil Yardım Programına halihazırda öğrenci alımı yapılmamaktadır.

Comments are closed