Misyon-Vizyon-Hedefler-Degerler

Misyon
Meslek Yüksekokulumuz, tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde insana, topluma ve doğaya saygılı, bilgiye dayalı düşünebilen, düşüncelerini üretime geçirebilen, teknolojiyi etkin kullanan, toplumsal sorunlara duyarlı, değişime ve gelişime açık bireyler yetiştirmeyi, yetiştirdiği bireylerin yerel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak nitelikte, ihtiyaç duyulan kalifiye ara elamanlar olarak iş gücü potansiyeli oluşturmasını görev edinmiştir.

Vizyon
Meslek Yüksekokulumuzun hedefi, teknik konulardaki eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, değişime ve gelişime açık, mesleki beceri düzeyi yüksek elemanlar yetiştirmek, okulumuzdan mezun olan öğrencilerin ise, istihdam edilmek üzere kamu ve özel sektör kurum, kuruluşları tarafından aranılan ve tercih sebebi olan, mesleki alanda öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

Hedeflerimiz
1. Hedefimiz, yetiştirip mezun ettiğimiz öğrencilerin, istihdam edilmek üzere kamu ve özel sektör kurum, kuruluşları tarafından aranılır niteliklerde olmasını sağlamak,
2. Bilim ve bilime dayalı teknolojilerin hızla gelişimi bireyin başarı ve yaşamını büyük ölçüde etkilemektedir. Bunun için okulumuz öğrencilerini gelişen teknoloji ve bilgileri çok iyi kullanabilen bireyler haline getirmek,
3. Ülkemiz ve bölgemiz endüstrisinin gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında, hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı ara elemanlar yetiştirmek,
4. Okulumuz mezunu olmanın, istihdam için aranılan ve pozitif bir tercih sebebi haline gelmesi ve bu doğrultuda okulumuzun mesleki alanda öncü bir eğitim kurumu halini almasıdır.

Değerlerimiz
1. Kurumsallaşmış toplam kalite anlayışını benimseme,
2. Yeniliği teşvik etme ve sürekli ilerlemeyi ilke olarak benimseme,
3. Kaliteli eğitimi ilke olarak benimseme,
4. Toplum ile barışık olma ve paydaşları ile iş birliğini geliştirme,
5. Kaynakları ekonomik, etkin ve verimli kullanma,
6. Farklılıkları bir zenginlik olarak benimseme

Comments are closed