Programlar

1.Özel Güvenlik ve Koruma Programı

1.1.Tarihçe

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’nın (YÖK) 22.02.2019 tarihli toplantısında açılması uygun görülen, “Özel Güvenlik Programı” Muş Alparslan Üniversitesi, Varto Meslek Yüksekokulu bünyesinde akademik faaliyetlerine başlamıştır.

1.2.Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Özel Güvenlik ve Koruma alanında ön lisans derecesine sahip olmaktadır.

1.3.Kabul Koşulları

Özel Güvenlik ve Koruma Programı Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre öğrenci alımı yapmaktadır.

1.4.Üst Kademeye Geçiş

Özel Güvenlik ve Koruma Programı mezunları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavından (DGS) yeterli puanı almak koşuluyla; İşletme, İktisat ve Acil ve Afet Yönetimi lisans programlarına başvurabilmektedir.

1.5.Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin, Özel Güvenlik ve Koruma Programından mezun olabilmesi için 4 yarıyıl süresinde verilen derslerde başarılı olması ve AGNO’nun 2’nin üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca öğrenci mesleki stajını da tamamlamış olmalıdır.

1.6.İstihdam Olanakları

Özel Güvenlik ve Koruma Programından mezun olan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşların bünyesinde kurulan özel güvenlik birimlerinde, özel güvenlik şirketlerinde ve bu şirketler tarafından sunulan güvenlik hizmet sahalarında (havalimanı, terminal, tramvay gibi ulaşım sistemlerinde; alışveriş merkezleri ve bankalarda; toplantı, gösteri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerde) görev yapabileceklerdir.

Comments are closed