Akademik
Öğr. Gör.  Abdullah  ÖZÇELİK

a.ozcelik@alparslan.edu.tr

Program:Mülkiyet Koruma Özel Koruma ve Güvenlik

DETAYÖğr. Gör.  Osman  TEKELİOĞLU

osmantekelioglu@alparslan.edu.tr

Program:Özel Güvenlik ve Koruma

DETAY

Comments are closed