Öğretim Üyelerimizin Büyük Başarısı: CERN ile Protokol

 

 

Muş Alparslan Üniversitesi, 21-23 Ekim 2019 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan CERN’de (Avrupa Birliği Nükleer Araştırma Merkezi) düzenlenen İşbirliği toplantısına katıldı. Resmi davete icabeten, Rektör Dr. Fethi Ahmet Polat’ın destekleri ile üniversiteyi, takım lideri sıfatıyla öğretim elemanlarından Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Kalkan ve Dr. Öğretim Üyesi Arif Kösemen temsil etti. Takım lideri Dr. Kalkan işbirliğinin geleceği, finansal durum, işgücü ihtiyacı, üyelerin akademik problemleri gibi konuların tartışıldığı yönetim kurulu toplantısında, Muş Alparslan Üniversitesini anlattı.

Üniversite bünyesinde kurulum aşamaları devam eden ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında yürütme kurulu üyelerine 14 Kasım 2019’da Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat tarafından sunumu yapılarak onayı alınan “Detektör ve Sensör Teknolojileri” isimli multidisipliner yüksek lisans programı ve üniversitede yapılandırılan “Detektör ve Sensör teknolojileri Ar&Ge Laboratuvarı” hamlelerinin de tanıtımı bu buluşmada yapıldı. İşbirliği yöneticilerinden Dr. Leszek Ropelewski, Muş Alparslan Üniversitesinin bu alana yönelik dikkat çekici yatırımlarindan ve atılımlarından memnuniyet duyduğunu dile getirerek işbirliğinin, yeni ve genç bir üye olan üniversite takımına her türlü bilimsel çalışmalarda destek verileceğini ifade etti. Üniversitenin CERN takımında araştırmacı olarak görev yapan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sadullah Öztürk ise daha önceki çalışmalarını ve Muş Alparslan Üniversitesi çalışma grubu bünyesinde detektör teknolojileri alanında kendisinin katkısı ile yapılacak bilimsel çalışmaları içeren bir sunum gerçekleştirdi. Üye üniversitelerin çalışma gruplarının bilimsel çalışmalarını diğer üyelerin görüş ve tartışmalarına sunduğu bölümde ise öğretim elemanı Dr. Yalçın Kalkan “Gazlı detektörlerde iyon problemi ve çözüm önerileri” isimli bildiriyi, Dr. Arif Kösemen “GEM detektör yapılarında kullanılması önerilen yeni malzemeler” isimli bildirisini sundu.

 Toplantı haricinde protokol kapsamında sınırsız ve ücretsiz olarak Muş Alparslan Üniversitesi araştırmacılarının kullanımına açılan CERN RD51 laboratuvarlarında incelemelerde bulunan öğretim elemanları, burada laboratuvar yöneticisi Dr. Eraldo Oliveri ile bir süre çalışma konularını müzakere etti. Grup tarafından yürütülen ve yeni başlatılması düşünülen çalışmalar ve gerekli teknik altyapılarımız hakkında görüşlerin paylaşıldığı müzakerede, üniversitenin bu alandaki mevcut altyapı durumunun nasıl geliştirilebileceği de etraflıca konuşuldu.

 Detektör imalat işlemlerinin yapıldığı laboratuvarda incelemelerde bulunan öğretim üyeleri, burada laboratuvar yöneticisi Dr. Rui de Oliviera’dan laboratuvar hakkında bilgi aldı. Grup tarafından önerilen, metal oksitler başta olmak üzere bazı seramik malzemelerin GEM detektör yapraklarında kullanılması fikrinin tartışıldığı görüşmede Dr. Oliviera, detektör tasarımında yeni karşılaşılan ve üzerinde çalışılmasının faydalı olabileceği bazı hususlardan bahsederek araştırmacılara önerilerde bulundu.

Grup tarafından yürütülen ve yürütülmesi planlanan bilimsel çalışmalar, değerli görüşleri alınmak üzere RD51 işbirliğinin Fiziksel Modelleme alanında duayenlerinden Dr. Rob Veenhof ile tartışıldı. Ayrıca Dr. Yalçın Kalkan yürütücülüğünde üniversite bünyesinde devam eden ve TÜBİTAK BİGG 1512 programı çerçevesinde desteklenen “Erken Uyarı Sistemine Sahip Yangın Algılayıcı Tasarımı ve İmalatı” isimli proje çalışmalarının mevcut durumu, daha iyiye ulaşma noktasında karşılaşılan bilimsel güçlükler, bu alanda dünyanın en iyi bilim insanlarından birisi olan Dr. Vladimir Peskov ile tartışıldı. Oldukça verimli geçen görüşme sonrası projede prototipin planlanandan daha işlevli bir şekilde oluşturulması doğrultusunda bazı hususlarda fikir teatisinde bulunuldu. Bu görüşmelerde hem Dr. Veenhof hem de Dr. Peskov, CERN RD51 finansal desteği ile Muş Alparslan Üniversitesini ziyaret edip çeşitli dersler vermek de dahil olmak üzere her türlü bilimsel desteğe açık olduklarını belirttiler.

Konuyla ilgili oldukça heyecanlı olduğunu ifade eden Rektör Polat şu açıklamada bulundu: “Göreve geldiğimiz 2015 yılından itibaren laboratuvarlarımıza 3 milyon Türk Lirasından daha fazla doğrudan cihaz ve ekipman alımında bulunduk. Şükürler olsun bu yıl üniversitemize, kurulduğundan bugüne kadar geçen sürede verilen yatırım bütçesinin en yükseği verildi. Ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde devletimizin vermiş olduğu bu destek, attığımız önemli ve yerinde adımların olumlu yansımalarından ibarettir. İlk defa bu yıl laboratuvarlarımıza da çok ciddi ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneği en etkin ve en verimli biçimde kullanacağız. Allah devletimize zeval vermesin ve Muş’un en büyük marka değeri olan üniversitemize, çok daha üstün başarılara imza atmayı nasip etsin. Çok değerli iki akademisyenimize ve bu kardeşlerimiz gibi çeşitli alanlarda başarılar gösteren diğer akademisyenlerimize üniversitemiz ve ilimiz adına yürekten teşekkür ediyorum.”